İnsan Kaynakları Politikamız

Oceanmec Energy International çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına eşit, adil ve saygılı davranır. “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” politikası ile çalışmalarına yön verir. Vizyon ve misyonumuza uygun olarak dünya standartlarında kabul gören insan kaynakları yönetim anlayışını benimseyerek, çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu ve çalışan adaylarının da çalışmak için öncelik sıralamasında yer verdiği, uygulamalarıyla örnek bir şirket yolunda ilerlemektedir.

 • Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanarak,
 • Adil işe alım ve yerleştirme süreçlerini uygulayarak,
 • “Doğru işe doğru insan” uygulaması ile eşitlik ilkesini benimseyerek,
 • Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayıp çalışanların şirkete olan bağlılığını artırarak,
 • Çalışanlarımızı sadece bir üretim unsuru olarak değil, sosyal bir varlık olarak kabul etmek, çalıştığı süre içinde ve gelecekte haklarının korunmasını sağlayarak,
 • Çalışanlarımızın bilgi eksikliklerini önleyerek ve en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlayarak
 • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlayarak,
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirip, yanıtlayarak,
 • Çalışanların verimlilik ve motivasyon düzeyini yüksek tutarak,
 • Profesyonel insan kaynağı yapısının sürdürülebilir gelişimini sağlayarak,
 • Daima açıklık ve şeffaflık ilkesini uygulamak, kişisel kriterlerden uzak eşitlik esaslarına dayanan sistemler kullanarak,
 • Çalışanlarımıza, uygun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayıp, iş ve işçi güvenliği, çevre, sosyal sigortalar ve diğer konularda, personel lehine geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yaparak,
 • En değerli sermaye olan insan gücünün aidiyet duygusu ile kalıcılığını temin eden insan kaynağı yönetim sistemini kurmak için çalışıyoruz.

        ik@oceanmec.com 


İş İlanları

Açık pozisyonlarımız için aşağıdaki formu doldurarak başvuru da bulunabilirsiniz yada info@oceanmec.com adrese mail atabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Müdürü (1 Kişi)

Maden, Enerji, İnşaat, Turizm, Dış Ticaret konularında faaliyet gösteren Çevik Şirketler Grubu'nun Ankara'da bulunan merkez yapısı içinde çalışacak,

 • Şirketlerin altyapısı, teknoloji entegrasyonu, teknoloji vizyonu, süreçlerin bilişim yoluyla etkinleştirilmesi, kontrol ve takip sistemleri, veri saklama, siber güvenlik  konularını geliştirecek,
 • Tüm şirketlerin gerekli altyapı ve teknolojiye sahip olmasını sağlayacak.
 • Şirketler için BT yatırımlarını belirleyecek ve SW-HW projelerini yönetecek
 • Yerel BT sorumlularını kontrol edecek ve iş planlarını denetleyecek

 Aranan Nitelikler:

    Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişim ile ilgili bölümlerinden mezun,

 • Bilişim teknolojileri alanında en az 8 yıl deneyimli,
 • Bilgisayar ağ bağlantıları, kurulum, yazılım ve donanım uygulamalarına hâkim (Windows Server İşletim Sistemleri, AD, Exchange, SQL, Yapısal kablolama, UPS güç kaynakları, Switch, Firewall, Antivirüs ve diğer BT Donanımları)
 • Temel Network bilgisine sahip,
 • Web uygulamaları konusunda deneyimli,
 • ERP uygulamaları ve raporlamaları konusunda deneyimli,
 • Dış kaynak yazılım programları konusunda bilgili
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi,
 • Microsoft Office programlarını iyi düzeyde bilen,
 • Donanım bilgisine sahip, gerektiğinde ihtiyaçları belirleyebilecek ve satın alma yapabilecek

İnsan Kaynakları Müdürü  (1 Kişi )

Aranılan Özellikliler

 • Maden, Enerji, İnşaat, Turizm, Dış Ticaret konularında faaliyet gösteren Çevik Şirketler Grubu'nun Ankara'da bulunan merkez yapısı içinde yereldeki şirketlerle koordineli çalışmak
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • MS Office programlarına hakim,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin; mavi ve beyaz yaka uygulamalarını kapsayan personel özlük işleri, iş kanunu uygulamaları, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve yedekleme, ücret yönetimi, çalışan memnuniyeti, işe alım fonksiyonlarında, uygulama ve süreç yönetimi deneyimine sahip,
 • Yöneticilik becerileri ve liderlik vasfı gelişmiş,
 • Etki alanı ve sözlü-yazılı ifade gücü yüksek,
 • İletişim ve koordinasyon yeteneği yüksek, çalışanlarla güçlü iletişim kurma yeteneğine sahip,
 • Analitik ve çözüm odaklı,
 • 4857 sayılı iş kanunu mevzuatına ve teşviklere hakim
 • 30-45 yaş arası dinamik bir yapıya sahip olan ve kriz durumlarını yönetebilen
 • Tercihen İngilizce bilen

Görev Tanımı

 • İnsan kaynakları süreçlerinin yönetimini tüm şirketlerde koordine etmek,
 • Eğitim ihtiyaç analizi yapmak, yıllık eğitim planlarını oluşturmak,
 • Performans Değerlendirme süreçlerini yönetmek,
 • Çalışan motivasyonunu destekleyen projeler gerçekleştirmek,
 • İşletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısının ve niteliğini belirlenmesi akabinde Personel bütçesi yapmak, aylık bazda bütçeyi takip etmek,
 • Ücret ve yan haklar süreçlerini yönetmek,
 • Bordro ve özlük süreçlerini yönetmek, kontrol etmek E bildirge, İŞKUR, Çalışma Bakanlığı ve gerekli yasal mevzuatı takip etmek,
 • Seçme ve Yerleştirme sürecinin yürütülmesi, 
 • İşçi alımının yapılması ve takibi, gerektiğinde referans kontrollerinin sağlanması,
 • Tüm açık pozisyonlara ait ilanların oluşturulması ve uygun adaylarla görüşmelerin yapılması,
 • Disiplin süreçlerinin İnsan Kaynakları politika ve yönetmelikleri çerçevesinde takibi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasının sağlanması,
 • Deneme süresi değerlendirmelerinin yaptırılması ve takibi,
 • İşten ayrılan çalışanlar ile mülakat yapılarak nedenlerinin öğrenilmesi, analizlerin oluşturulması ve aksiyonların alınması,
 • Aylık periyodik raporların hazırlaması ve güncel tutulması,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve güncel tutulmasının sağlanması
 • İnsan Kaynakları ile ilgili belge, bilgi, form, doküman vb.’ni düzenli olarak tanzim edilip duyurulması, 
 • İnsan kaynakları sistemlerinin tüm personele tanıtılması ve işleyişin takibi.
 • Oryantasyon eğitimi vermek, kişisel gelişim eğitimlerinin planlamasını yapmak

Yönetici Asistanlığı (1 Kişi )

Aranılan Özellikliler

 • Maden, Enerji, İnşaat, Turizm, Dış Ticaret konularında faaliyet gösteren Çevik Şirketler Grubu'nun Ankara'da bulunan merkez yapısı içinde çalışacak,
 • En az Lise mezunu, tercihen yüksek okul mezunu olmak.
 • Yönetici asistanı olarak en az 2 yıl deneyimli olmak.
 • Okuma, yazma ve konuşma konularında iyi derecede İngilizce bilgisi.
 • MS Office programları konusunda uygulama tecrübeli.
 • Üst düzey yönetici asistanı sertifikasına sahip olmak
 • 25-35 yaş arası dinamik bir yapıya sahip olmak ve kriz durumlarını yönetebilecek

Görev Tanımı

 • Yöneticinin ihtiyaç duyduğu asistanlık hizmetlerini yerine getirmek.
 • Telefon, posta, kargo trafiğini yönetmek, takip ve kontrol etmek.
 • Telefon çağrılarına yönetici adına cevap vermek,
 • Verilen metinleri öngörülen formatlar doğrultusunda yazarak, yazışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Yurt içi ve Yurt dışı yazışmaları, toplantı tutanaklarını vb. dosyalamak ve gerektiğinde kullanıma hazır durumda tutmak.
 • Seyahat acentesi ile görüşerek tüm birimlerin uçak, otobüs rezervasyonlarını yapmak, biletlerinin alınmasını sağlamak. Otel rezervasyonlarını yapmak, takip etmek.
 • Yöneticisinin randevularını takip ederek, misafirleri karşılamak.
 • Ofis düzenini sağlamak.
 • Raporlamaların hazırlanmasında destek vermek.
 • Toplantı ve randevuları organize etmek,
 • Yöneticiler için seyahat düzenlemeleri yapmak,
 • Toplantılar esnasında gerekli notları tutmak,
 • Postalama, fakslama ve yönetime kopya iletme dahil olmak üzere genel büro desteği sağlamak,
 • İletişim bilgileri kaydını tutmak,
 • Ofis ziyaretçilerine yönlendirmede bulunmak,

İŞ BAŞVURU FORMU  İnsan Kaynakları - Oceanmec